Budapest, H-1087 Könyves Kálmán Krt. 76.

E-mail: info@poligon-teta.co.hu

Tel.: +36 1 303 6486, +36 1 303 9029

Fax: +36 1 303 9050

 

A POLIGON Mérnöki Iroda 1989-ben alakult az akkori Vegyterv vegyipari tervezésekre szakosodott akkor állami tervezõintézet egyik egységének önállósodása révén.

POLIGON was born in 1989 from a highly specialized branch of Vegyterv (a State owned Chemical Industry Engineering firm) by founding an independent company.

A tulajdonosi struktúra idõközbeni átalakulásával - melynek során a cég magánkézbe került - egy nemzetközi hírû olasz mérnökiroda, a milánói INTERTECNO társtulajdonossá és egyben üzleti partnerré vált. Ezáltal a POLIGON számára további lehetõségek nyíltak arra, hogy felkészüljön az új évezred és az Európai Uniós tagság egyre növekvõ magyar és nemzetközi piaci kihívásaira.

During the change of owners in1992 the Firm entered in partnership with INTERTECNO - a well established Italian engineering company with good international reputation - and is now ready to face the challenge of the growing Hungarian and international market in the new century and in the European Union.

Az eredeti szándék szerint a POLIGON csupán egy szûkebb szakterületre, az acélszerkezetek tervezésére jött létre. A vezetõség gyorsan felismerte, hogy a piac sokkal inkább igényli a komplex tervezést, sõt a még bõvebb mérnökirodai munkát, ezért folyamatosan felkészítette a céget a multidiszciplináris szolgáltatások vállalására. Bár a POLIGON Mérnöki Iroda szakmai ereje továbbra is a tartószerkezeti, ezen belül is az acélszerkezeti tervezés ma már vállalkozik ipari, mezõgazdasági, kereskedelmi építmények komplett engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére, szakvéleményezésre és egyéb mérnöki szolgáltatásokra. Szükség esetén a legjobb külsõ szakértõkkel és konzulensekkel, valamint a kapcsolódó szakterületeken külsõ szakcégekkel komplett szolgáltatást nyújtunk megrendelõinknek.

According to the original intention POLIGON was established for a limited field of activity, for designing of steel structures. The management soonly recognized, that the market rather needs the complete design work even more a full engineering service, therefore he girded continuously the firm for the undertaking of multidisciplinary services. Though the professional skill of POLIGON is henceforward the structural engineering, especially the designing of steel structures, it offers to its clients the complete design of industrial, agricultural, commercial and public buildings, expertise and various engineering services with the collaboration of the best consultants and professionals whenever required.

Szakembereink hosszú éveken keresztül vettek részt nemzetközi tervek kidolgozásában, amelyek kapcsán jártasságra tettek szert külföldi és nemzetközi szabványok (DIN, ÖNORM, CNR-UNI, EUROCODE stb.) alkalmazásában. Szolgáltatásaink magas színvonalát a jól kiépített számítógép hálózattal és korszerû programok alkalmazásával érhetjük el.

Most of Poligon's engineers have international design experience and are acquainted with the use of most European standards (DIN, ÖNORM, CNR-UNI, EUROCODE etc.). A high level of our services can be reached by the extensive use of computerised design and drafting, served by a developed computer network and up-to-date programs.

Mérnökeink valamennyien tagjai a Magyar Mérnöki Kamarának és tervezõi, illetve vezetõ tervezõi valamint egyesek szakértõi jogosultsággal rendelkeznek Ügyvezetõ igazgatónk az euro-mérnöki oklevél birtokosa.

All the engineers are members of the Hungarian Chamber of Engineers and obtained the necessary licenses for the design.The managing director got the "Europe Engineer" diplome.

Cégünk alapító tagja a Tanácsadó Mérnökök és Építészet Magyarországi Szövetségének (TMSz), amely a FIDIC (Federatoin Internationale des Ingenieurs Conseils) magyarországi tagszervezete.

The company is founder member of the Association of Hungarian Consulting Engineers and Architects (TMSz) which is the Hungarian organization of FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Conseil).

A POLIGON folyamatosan törekszik arra, hogy megrendelõinek a legjobb mûszaki megoldásokat nyujtsa, követve azokat a vezérelveket, amelyek az alábbiak szerint jellemezhetõk:

POLIGON is constantly committed to proposing its clients the best technical solution, following its leading concept which can be defined in three basic principles:

- A környezet elõtérbe helyezése: következetes törekvés a mérnöki megoldások kialakításánál a környezeti károk legalacsonyabb szinten tartására, a kibocsátott szennyezések csökkentésére.

- Respecting the environment: consistently looking for engieering solutions with the least negative impact on environment by reducing the pollution agents and emission sources.

- A használó jó közérzetét elõsegítõ épületek létesítése: olyan anyagok és építési módok megvalósítása, amely a legegészségesebb feltételeket biztosítja.

- Building for the well-being of the users; choosing the materials and building methods that assure the healthiest conditions.

- Törekvés energiata-karékosságra: olyan müszaki megoldások alkalmazása, amely csökkenti az energia felhasználást és a felhasználási csúcsokat.

- Saving energy: adopting all technics that reduce energy consumption and power peaks.

Csatlakozásunk az Európai Unióhoz megtörtént. Emiatt is fontos, hogy az egyre szigorúbb követelményeknek és a szélesedõ kívánalmaknak eleget tudjunk tenni.

Since now we are member of the European Union, it is therefore important to be ready to satisfy broader demand and more stringent requirements.

A POLIGON embléma - a középsõ I betûben lévõ "integrál-jel" jelképezni szándékozik az integrált és sokoldalú mûszaki szaktudást és szolgáltatások, amellyel megrendelõink rendelkezésére állunk.

The POLIGON symbol - the "integral" within the I - intends to express the integrated and multi-disciplinary range of technical skills and services that are offered to our Clients.

 

- MOL Rt. Százhalombatta Claus-5 üzem komplett tervezése

- Design of the Plant Claus-5 (MOL Sc, Százhalombatta)

© POLIGON 2004

Design by